Select Page

Ontbossing in Europa? Een hoax van jewelste!

05/07/2016

De Food and Agriculture Organization van de VN (FAO) laat met recent onderzoek zien dat het Europese bosoppervlak gedurende de laatste tien jaar is toegenomen met ruim 44.000 km2. Een oppervlakte vergelijkbaar met die van Zwitserland. En 40% van Europa bestaat al uit bos. Natuurlijk heeft de Europese papierindustrie hout nodig. Verse houtvezels zijn nodig voor het maken van vele papiersoorten. Wordt gekeken naar de feiten dan blijkt dat bijna 100% van het daarvoor benodigde hout afkomstig is uit gecertificeerd bos. Voor iedere geoogste boom wordt een nieuwe geplant. Gezien de bosgroei vaak meer dan één. De discussie over de Ja|Ja-sticker laat zien dat er vooral veel wordt geroepen zonder kennis van zaken. Vermeende verspilling van foldermateriaal wordt doorvertaald naar het niet duurzaam zijn van de grondstof. Met alle gevolgen van dien. Het verbieden van producten die zijn gemaakt van 100% gerecycled papier zou maar liefst 33.000 bomen beparen volgens de Partij voor de Dieren. Een dieptepunt in de misleiding van de burger, ofwel een hoax van jewelste. Om de feiten op een rij te zetten heeft Papierenkarton.nl de Mythen en Feiten brochure gemaakt.