Select Page

Onderzoek winkeltassen roept vragen op

30/01/2015

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) deed onderzoek naar het gebruik van plastic tasjes in winkels. Het onderzoeksproject bestond uit een pilot en een materiaalstudie. Het gebruik van winkeltassen neemt af als daarvoor moet worden betaald door consumenten. Dit blijkt uit de KIDV-pilot die in 2013 is uitgevoerd. Maar liefst 77% minder tasjes werden uitgegeven. Dat was te verwachten. Minder begrijpelijk zijn de resultaten van de materiaalstudie. Deze werd afgelopen week openbaar gemaakt. Plastic tassen scoren onverwacht goed. PP, Pet en LDPE zouden verantwoorde materialen zijn voor tassen, helemaal als het materiaal gerecycled is. Zwerfafval (toch vooral een probleem van plastic tassen) en de certificering van bossen (waardoor papier nog duurzamer wordt) zijn niet meegewogen in de eindbeoordeling. De uitkomsten en het onderzoek zelf roepen dan ook essentiele vragen op. Lees het artikel dat Papierenkarton.nl schreef op de website Duurzaamgeproduceerd.nl.