Select Page

Nieuw Papiervezelconvenant

03/05/2015

Grondstoffen worden steeds schaarser. De winning gaat ten koste van milieu, leefbaarheid en is op langere termijn onhoudbaar. Een belangrijk middel om dit tegen te gaan is minder consumeren. Maar ook gebruik te maken van grondstoffen met een (duurzaam beheerde) hernieuwbare bron. Hout, de basis van papier en karton, is zo’n grondstof. Daarnaast biedt het slimmer inzamelen en recyclen van ons afval een oplossing. Op die manier kunnen we de daarin aanwezige grondstoffen hergebruiken voor nieuwe producten en werken we aan een circulaire economie. 85% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Ruim 80% van het in Nederland gemaakte papier en karton heeft oudpapier als grondstof. Papier en karton zijn niet alleen bioproducten, het zijn de communicatie-, hygiene- en verpakkingsmiddelen voor de circulaire economie.

Een en ander staat en valt met een goed recyclingsysteem. Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) is de uitvoeringsorganisatie van het inzamel- en herverwerkingsysteem van papier en karton. Dit zelfregulerende systeem bestaat sinds 1998. De werkzaamheden van PRN liggen vast in het papiervezelconvenenant dat is afgesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het doel is de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. Deze privaat-publieke samenwerking is uiterst succesvol en draagt bij aan de hoge recyclingresultaten van papier en karton in Nederland.

De VNG en PRN hebben op 1 mei 2015 een nieuw papiervezelconvenant gesloten. Voor de meer dan 365 gemeenten die lid zijn van PRN, regelt het convenant dat de inzameling van oud-papier en karton ook geborgd is wanneer de internationale marktprijs zeer laag is. Het convenant treedt met terugwerkende kracht in werking van 1 januari 2015 tot 31 december 2018.