Select Page

Nieuw lespakket IPK over papier en karton

13/12/2012

In september presenteren Klasse TV en IPK  een nieuw lespakket over papier en karton. Het pakket mag een echt keteninitiatief worden genoemd nu het wordt uitgevoerd door IPK en mede wordt mogelijk gemaakt door stichting PRN, waarin de ketenpartijen eveneens zijn verenigd. De nadruk in het nieuwe pakket zal komen te liggen op de onderwerpen duurzaamheid en recycling. Het pakket zal primair gericht zijn op de groepen 7 en 8. Daarmee sluit het goed aan op een perceptie onderzoek van Print Power. Uit dit internationale onderzoek blijkt dat jongeren papier als drager van informatie zeer waarderen, maar dat zij vragen hebben over de milieubelasting ervan. Het lespakket wil daar onder meer antwoord op gaan geven. Klasse TV is een gerenommeerde aanbieder van lesmethodes. Het papier en karton pakket zal aansluiten bij en passen in de kerndoelen van het basisonderwijs. In de komende maanden zal het lespakket vorm krijgen.