Select Page

Nederlandse papiersector koploper energiemanagement

23/01/2012

Op 26 januari 2012 verkrijgt papierproducent Sappi in Nijmegen het nieuwe ISO 50001-certificaat tijdens een bijeenkomst van NEN, branchevereniging VNP, SCCM en Agentschap NL. Hiermee toont Sappi aan wereldwijd een van de koplopers te zijn in het systematisch managen van de energiehuishouding en het verbeteren van de energieprestaties. In de praktijk blijkt dat energiemanagement bedrijven miljoenen euro’s aan besparingen oplevert. Ook zeven andere Nederlandse papierbedrijven zijn van plan zich te laten certificeren voor ISO 50001. Agentschap NL ondersteunt deze bedrijven in het kader van de meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA/MEE).

Journalisten en andere belangstellenden zijn uitgenodigd aanwezig te zijn bij de bijeenkomst op 26 januari 2012 bij Sappi, Ambachtsweg 2 in Nijmegen, tel: 024-3710911. Een rondleiding door de fabriek behoort tot het programma. Alle vertegenwoordigers van de acht papierbedrijven zijn aanwezig. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Sigrid van den Berg, persvoorlichter Agentschap NL Energie en Klimaat: 088-6027752 / 06-10920604 of sigrid.vandenberg@agentschapnl.nl.