Select Page

NDP Nieuwsmedia pleit voor inzet krant voor overheidsmededelingen

17/08/2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil de verplichting om algemene bekendmakingen en mededelingen te publiceren in dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen schrappen. NDP Nieuwsmedia is hiertegen en pleit juist voor de inzet van dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen voor overheidsmededelingen. Het voornemen van het ministerie leidt volgens de brancheorganisatie tot minder geïnformeerde bevolking. Volgens NDP Nieuwsmedia geeft 55% van de bevolking aan dat gemeentelijk nieuws en aankondigingen voor hen een belangrijke reden is om huis-aan-huisbladen te lezen. In reactie op de internetconsultatie over het wetsontwerp adviseert NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, om de kracht van lokale en regionale nieuwsmedia te blijven gebruiken voor algemene bekendmakingen en mededelingen. Lees meer op ndpnieuwsmedia.nl.