Select Page

Naar een klimaatneutrale en circulaire economie met papier

11/09/2018

Om de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, zijn radicale veranderingen noodzakelijk: nieuwe systemen en technologieën, nieuwe grondstoffen en energiebronnen en een nieuwe manier van denken. Dat geldt ook voor de papierindustrie. De Koninklijke VNP heeft haar INNOVATIEAGENDA CREATING SUSTAINABLE FIBRE SOLUTIONS gepresenteerd. Onderdeel is een spoorkaart van stappen die worden gezet richting 2050 wanneer de economie nagenoeg CO2-emissieloos is. De lijnen op de VNP-spoorkaart symboliseren de parallelle routes die de sector naar het einddoel in 2050 brengen. Samenwerking met overheden en andere sectoren, onderzoek en technologische doorbraken, investeringen en kloppende infrastructuur en juiste financiële en juridische voorwaarden zijn nodig om de ambities van de VNP en haar leden te bereiken.