Select Page

Misleidende anti-print campagne Nudge

16/08/2014

Nudge

Nudge is een digitaal platform dat mensen en organisaties wil verbinden om initiatieven van onderaf te realiseren, die zorgen voor een positieve en blijvende verandering in onze maatschappij. Mooie gedachten, maar af en toe schieten de initiatieven door. Dat geldt zeer zeker voor de top down advertentie in NRC Handelsblad van afgelopen vrijdag. Hiermee wil Nudge de lezers van het dagblad aanzetten tot het gebruik van de bekende NEE-JA sticker die gericht is tegen ongevraagde, ongeadresseerde informatie. Als alle lezers van het NRC de sticker gebruiken, zo stelt Nudge, scheelt dat 32 kilo papier in de brievenbus. Daarmee worden volgens het initiatief ruim 21.000 bomen per jaar gered. Is hier sprake van naïviteit? Goedkoop effectbejag? Of een gebrek aan kennis? Feit is dat Nudge een advertentie heeft geplaatst met onjuiste, misleidende en schadelijke informatie. De feiten op een rijtje.

 Bosgroei + CO2-opname

Papier is een hernieuwbaar en recyclebaar natuurproduct. De primaire bron van papier is hout. Deze grondstof neemt CO2 op en draagt bij aan de neutralisering van het broeikaseffect. Wordt gekozen voor duurzaam geproduceerd papier uit verantwoord beheerd bos, dan is print een ecologisch duurzaam communicatiemiddel. Het Europese bosoppervlak is de afgelopen 60 jaar met maar liefst 30 procent is gegroeid(*)? Dat komt mede door de papierindustrie en haar productiebossen. Wordt gekozen voor papier met een FSC en/of PEFC logo dan kan worden vertrouwd op een duurzame bosbouw waarbij voor geoogste bomen nieuwe bomen worden geplant. En gezien de groei van het bosoppervlak vaak meer dan de geoogste bomen. De bewering dat bomen worden gespaard met de sticker is misleidend. Gebruik van duurzaam papier zorgt voor behoud en groei van bos.

Recycling

Daar komt bij: na gebruik is papier een waardevolle grondstof. Papier en karton kennen een recycling van 85 procent (**). Ruim 82 procent van het in Nederland gemaakt papier en karton bestaat uit oudpapier (***). Het gros van de ongeadresseerde folders in de bus is gemaakt van gerecycled papier. Het verhaal over gespaarde 21000 bomen klopt ook daarom niet. Los van de inconsequentie van Nudge om een advertentie te plaatsen in een papieren medium, is de krant die NRC-lezers dagelijks ontvangen voedsel voor veel ongeadresseerd drukwerk

Nieuw milieuprobleem

Wat wil Nudge dan wel? Nudge verwijst de lezer die graag de aanbiedingen volgt, naar websites met advertenties. Een aantal sites wordt genoemd. Zou Nudge zich hebben verdiept in de milieudruk die dat teweeg brengt? Het lezen van een papieren krant is na 30 minuten duurzamer dan het lezen van dezelfde krant op een tablet. Nog los van de CO2-opname, recycling en hernieuwbaarheid van de bron. Dat geldt natuurlijk ook voor folders. De CO2-uitstoot van papieren post behelst 0,1% van de totale CO2-uitstoot door een Europees huishouden. Dat valt in het niet bij de uitstoot die inmiddels wordt veroorzaakt door ICT. Want ja, ieder bezoek aan de Nudge-site en database vindt plaats met op kolen en olie gestookte elektriciteit. Dat geldt ook voor e-mailings van Nudge en bezoekjes aan websites met folders. Voor de compensatie van die uitstoot zijn (nog) meer bomen nodig.

Zelfregulering

En dan de lezer. De burger kan al jaren stickers bestellen om ongeadresseerd drukwerk te weren. Heeft hij geen behoefte aan de folders, dan laat hij dat weten. Er is sprake van een goed werkend systeem van zelfregulering. Ook zonder de milieuclaims van Nudge.

Print = ROI en effect

Om de economie draaiende te houden moet worden geadverteerd. Het effect van print is groot, zeker van ongeadresseerde reclame. De middenstand heeft het moeilijk en is voor een groot deel afhankelijk van brievenbusreclame om mensen in de winkel te krijgen. Het forse bereik van print is een gegeven, mede door het (duurzaam) meelezen van huisgenoten. Moeten bedrijven volgens Nudge voortaan digitaal gaan adverteren? Met alle kosten- en milieugevolgen van dien?

Greenwashing

Wellicht dat Nudge zich voortaan wat beter kan voorbereiden op campagnes, rekening kan houden met de gevolgen van beweringen en daarmee schade kan voorkomen. Deze campagne neigt naar greenwashing. De misleidende nadruk op het sparen van bomen en het niet noemen van de vervuiling als gevolg van de geadviseerde vervanging van papier door digitaal, kan moeilijk anders worden betiteld. Nudge zou beter het gebruik van duurzaam hout en papier en de recycling ervan kunnen promoten.

 

(*) Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations (UN) , Global Forest Assesment 2010, FAO Forestry Paper 163 (figuur 2.4)  en FAO and Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE), The development of European forest resources, 1950 to 2000: a better information base, 2003, grafiek 70.

(**) PRN monitor 2013, www.prn.nl

(***) Koninklijke VNP Jaarverslag 2011