Select Page

Minder CO2-opname oude bossen Europa

19/08/2013

Bomen zijn de longen van de aarde. Onderzoekers van de Wageningen UR concluderen dat de bossen in Europa oud zijn en daardoor weinig koolzuurgas uit de atmosfeer opnemen. De opnamecapaciteit voor CO2 van de Europese bossen heeft haar grens bereikt. Gevolg: de effecten van het broeikaseffect worden steeds minder goed tegen gegaan. En dat is een groot probleem. In de periode 2005-2010 is per jaar circa 870 miljoen ton CO2 opgenomen door het Europese bos. Dat staat gelijk aan 10% van de totale Europese CO2-uitstoot. Die uitstoot neemt wereldwijd niet af. Integendeel. Mede door de groei van de wereldbevolking en bijvoorbeeld toename van digitale communicatie (elektriciteit en dragers met niet duurzame, fossiele bronnen), neemt de CO2-uitstoot op aarde alleen maar toe.

Het onderzoek van Wageningen UR heeft plaats gehad in 29 Europese landen. De onderzoekers geven aan dat bosbeheerders in de toekomst anders zullen moeten omgaan met bossen, willen die een optimale rol in het klimaatbeleid kunnen spelen. Dat betekent dat er bijvoorbeeld meer duurzaam beheerd productiebos moet komen. Dat bestaat uit bomen die zijn geplant als grondstof voor bijvoorbeeld de productie van papier. Na een aantal jaren worden de bomen geoogst om vervangen te worden door (meer) nieuwe bomen. Oorspronkelijk en oud natuurbos speelt volgens het onderzoek een steeds kleinere rol in de koolstofbalans van een land. Productiebos des te meer, nu jonge bomen wel veel CO2 opnemen. ‘Daar moet de vernieuwing plaatsvinden via oogsten en nieuwe aanplant’, zegt Wageningen UR.

Koren op de molen van de papierindustrie. Sinds 1950 is het Europese bosoppervlak toegenomen met 30%. Mede door de productiebossen van de papierindustrie. Papier heeft een hernieuwbare bron, draagt bij aan de bosgroei en CO2-reductie en is ook nog eens recyclebaar. Natuurlijk papier en karton!