Select Page

Meer bos op aarde?

22/08/2018

‘Laat het bos maar staan’, is een veelgehoorde reactie als het gaat om afwijzen van printmedia. Maar hoe zit het met de hoeveelheid bos op aarde? Neemt die af of komen er juist meer bomen bij? Dat hangt ervan af wat er wordt meegerekend. De hoeveelheid bos op de wereld is tussen 1982 en 2016 toegenomen met 2,24 miljoen vierkante kilometer, volgens een nieuwe studie in Nature. Daartegenover staat De FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, die aangeeft dat het bosoppervlak juist is ‘afgenomen.’ Als een stuk tropisch regenwoud wordt gekapt en door palmen wordt vervangen, telt dat voor de FAO niet mee. In het Nature-onderzoek wel. Uit het onderzoek van Nature blijkt dat de bebossing sterk is toegenomen in de VS, Europa, China en Rusland. In China wordt een mega-bomenplant-programma uitgevoerd. Wordt gekeken naar de Europese bossen dan is in de periode 2005-2015 een groei te zijn van het oppervlak met de omvang van Nederland. Dat komt mede door de papierindustrie. De verse vezels die door de Nederlandse papierindustrie worden gebruikt, zijn 100% gecertificeerd en komen grotendeels uit Europa. Lees meer op de website van de Pacific Standard.