Select Page

Materiaalverduurzamingsplan papier en karton

27/02/2019

De materiaalorganisaties uit de papier- en kartonsector hebben het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton geschreven om het bedrijfsleven en de overheden te ondersteunen bij hun verduurzamingsbeleid. De industrie wil graag samenwerken om de circulaire samenleving vorm te geven. De materialen papier en karton bieden daar alle mogelijkheden toe.

De volgende organisaties zijn verantwoordelijk voor dit Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton:
• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken (VNP)
• Corrugated Benelux Association (CBA)
• Koninklijke Kartoflex
• Vouwkarton Platform Nederland
• Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

Het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton is verschenen in een fysieke en digitale vorm. De fysieke uitgave is tot stand gekomen met de hulp van diverse instellingen en de deskundige inbreng van vele ketenpartners. Lees meer op deze site. Download de digitale versie van het Materiaalverduurzamingsplan.