Select Page

Maak producten van gerecycled materiaal goedkoper

17/04/2019

‘Als de markt voor gerecyclede materialen van de grond komt zullen de recyclingdoelstellingen haalbaar zijn’, zegt Jean-Marc Boursier, directeur van de Europese branchevereniging van afvalbedrijven Fead. Hiervoor dienen overheden te zorgen voor instrumenten voor een succesvolle gescheiden afvalinzameling. Ook zal de betrokkenheid van burgers moeten groeien. Dat kan door burgers beter te informeren over de recyclebaarheid van producten en het percentage verplichte gerecyclede inhoud van een product stelt Boursier.

Probleem volgens Boursier is dat de markt nog te vaak kiest voor nieuwe materialen die minder duur zijn maar hogere milieukosten hebben in vergelijking met gerecyclede materialen. ‘Het vermijden van CO2-uitstoot moet veel meer worden beloond dan nu het geval is’. Boursier pleit voor maatregelen zoals verplichte gerecyclede inhoud in nieuwe producten. ‘Het is mijn droom is dat producten van gerecycled materiaal goedkoper worden dan producten die van nieuwe materialen worden gemaakt.’ Papier en karton doen het goed, halen met gemak de vereiste Europese doelstellingen.