Select Page

Lezer papieren boek onthoudt meer

20/08/2014

Noors onderzoek wijst uit dat lezers van papieren boeken meer onthouden van de gelezen verhalen dan de lezers die dezelfde verhalen lezen met een e-reader. In het kader van het onderzoek lazen 50 lezers een verhaal van Elizabeth George van 28 pagina’s. De ene helft van de lezers las het in een paperback, de andere helft op een e-reader. Daarna moesten zij vragen beantwoorden over scènes, karakters, objecten en locaties uit het verhaal. Wat blijkt? Lezers die een verhaal op een e-reader lezen, onthouden minder van het gelezen verhaal dan lezers die hetzelfde verhaal lezen op papier. Het Noorse onderzoek maakt deel uit van een breder Europees onderzoek.

De uitkomsten van het onderzoek sluiten aan bij onderzoeken die waarschuwen voor de gevolgen van digitalisering van onderwijs, met name onder de jeugd. Verbreding in plaats van verdieping, afleiding en mede daardoor oppervlakkig leesgedrag zijn het gevolg. Papierenkarton.nl publiceerde hier al eerder een artikel over in het uitgeversmagazine InCT. De voor een kenniseconomie vereiste kennis wordt niet opgebouwd met puur digitale lesmethoden. Lees meer over het Noorse onderzoek.