Select Page

Leeuwarden wil Paperless office

29/03/2012

De gemeente Leeuwarden is voorstander van duurzaamheid. Dat is goed nieuws. Onderzoek van de gemeente toont aan dat een gemiddelde ambtenaar één boom per jaar aan papier verbruikt. De fracties van de VVD en PvdA komen daarom met het initiatiefvoorstel ‘Meten=Weten.’ Zij willen dat het college onderzoekt of speciale software en tabletcomputers bij de gemeente het papierverbruik kunnen verminderen. Raadsleden waren tot voor kort wekelijks grootverbruikers van papier. Door over te stappen op tabletcomputers wordt per 1 april 2012 de papierstroom richting raadsleden geminimaliseerd. Dit is niet alleen goedkoper maar ook beter voor het milieu.

Iedere reductie van gebruik van middelen kan worden betiteld als verduurzaming. Dat geldt ook voor mindering van papierconsumptie. Ook met papier kan bewuster worden omgegaan. Wanneer papier wordt vervangen door digitaal om duurzame redenen, moet niet alleen worden gekeken naar de milieuwinst van de papierreductie, maar ook naar de milieubelasting van de digitalisering. Pas dan kan worden bepaald of er winst is te behalen op duurzaamheid. Gaat het alleen om de kosten, dan is sprake van greenwashing wanneer dit zonder vergelijkingsonderzoek wordt aangekondigd als zijnde ‘groen’. Papier hoeft niet per definitie minder duurzaam te zijn dan digitaal. Integendeel. Veel onderzoeken en voorbeelden wijzen dit al uit. Het gaat in beide gevallen om een bewuste omgang met middelen. Hadden de initiatiefnemers vooroordelen los gelaten en hun huiswerk gedaan dan zou het initiatiefvoorstel betrekking hebben gehad op verduurzaming van de complete kantooromgeving en niet op papier alleen.  Lees meer…