Select Page

Kranten en papier

19/07/2012

De krantenoplagen dalen. De papierkosten stijgen. Digitale activiteiten worden opgezet. Toch zijn bij TMG en Wegener de inkomsten uit de betaalde papieren oplage een groter deel gaan uitmaken van de totale omzet dan voorheen. In 2007 zorgden de inkomsten uit de papieren oplage bij TMG nog voor 39 procent van de omzet, in 2011 is dat 47 procent. Bij Wegener stijgt het oplageaandeel in de omzet van 34 procent in 2007 naar 40 procent in 2011. Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat digitale middelen toekomst bieden voor de uitgevers. Het doorgeven van de eigen redactionele content via verschillende distributiekanalen (zoals apps voor tablet of smartphone) en het vergroten van digitale activiteiten in sectoren als bijvoorbeeld de e-commerce, blijken vruchten af te werpen. Een en ander blijkt uit het het rapport Mediamonitor, mediabedrijven en mediamarkten 2011 dat het Commissariaat voor de Media vandaag uitbrengt.