Select Page

Klimaatbeleid vraagt om recycling niet om verbranding

16/08/2016

Het Nederlandse klimaatbeleid is vooral gericht op het terugdringen van CO2-emmissies. Dat is hard nodig en goed, maar de rol die de natuur daarbij speelt wordt wel eens vergeten. In een goed werkend eco-systeem zijn CO2-uitstoot en opname in balans. De uitstoot cvan CO2 ontstaat door afbraak, verbranding en door mens en dier. In de natuurlijke CO2-opslag liggen liggen grote kansen, schrijven Agnes van Ardenne en Annita Westenbroek van het Dutch Biorefinery Cluster in het Financieel Dagblad. Hoe langer biobased materialen behouden blijven, hoe langer CO2 gebonden blijft aan die materialen. Dat betekent: bewust landbouw- en bosbeleid en recyclen dus. Daarmee wordt de druk op grondstoffen eveneens verminderd. Met de keuze voor biogrondstoffen kunnen de klimaatdoelen verwezenlijkt worden. Wordt gekeken naar het hergebruik van papier (met als basis de biogrondstof hout) dan is scheiding aan de bron aan te bevelen (vervuild papier is slechter her te gebruiken) en is verbranden van oudpapier waardevernietiging. De houtvezel is circa zeven maal herbruikbaar.