Select Page

KIDV Verdiepingsbijeenkomst Duurzaam Verpakken en kwaliteitsbeleving

07/02/2018

Eind januari (tijdens het World Economic Forum in Davos) kondigden grote multinationals aan dat zij voor 2025 hun kunststof verpakkingen zó produceren dat deze volledig recyclebaar zijn. Chapeau. Het betreft een reusachtige ambitie, zeker gezien de matige recycling van plastic op dit moment en de wereldwijde problematiek van zwerfafval.

Momenteel staan ambities op het vlak van duurzaam verpakken nog wel eens op gespannen voet met wensen die producenten en importeurs hebben als het gaat om de kwaliteit, uitstraling en marketing van producten. Verpakkingen vervullen een belangrijke functie bij de presentatie, de verkoop, het gebruiksgemak en de bescherming van producten. De vraag kan worden gesteld of de ideale duurzame productverpakkingscombinatie überhaupt bestaat.

Het KIDV organiseert een verdiepingsbijeenkomst waarin antwoord wordt gegeven op vragen| als: 

  • kunnen we met duurzame verpakkingsmaterialen, zoals mono-materialen, recyclede materialen of biobased materialen wel dezelfde productkwaliteit garanderen?;
  • is het mogelijk om met een duurzame verpakking de gewenste uitstraling bij ons product te creëren?;
  • Hoe zit het met de klanten? Lopen we niet het risico dat zij denken dat een gerecyclede verpakking ten koste gaat van de productkwaliteit?;
  • Werkt het vermelden van duurzaamheidsaspecten op de verpakking wel of niet als aankoopargument?

Dee bijeenkomst vindt plaats op 8 maart 2018 van 16.00 tot 18.00 uur in gebouw Spaces/De Rode Olifant te Den Haag. Lees meer over het programma en de aanmeldingsmogelijkheid op kidv.nl.