Select Page

Keurmerkvoorkeur niet in Aanbestedingswet

01/03/2012

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de voorgestelde nieuwe regels voor de Aanbestedingswet op 2 februari 2012, heeft minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) bevestigd dat in aanbestedingsprocedures niet specifiek naar een keurmerk mag worden gevraagd. Volgens de minister worden daarmee ondernemers buitengesloten die dat certificaat niet hebben, terwijl zij wel aan de inhoudelijke eisen voldoen. Dat is niet goed voor de concurrentie. Een eerlijke aanbesteding is ook in het belang van de belastingbetaler volgens de bewindsman.

Met de nieuwe regels wil de overheid de mogelijkheden verbeteren voor met name kleine ondernemers om toegang te krijgen tot overheidsopdrachten. In de praktijk betekent dit dat aanbestedende overheidsdiensten niet een specifiek keurmerk als eis mogen opnemen. Zowel FSC- als PEFC-certificaten moeten dan worden geaccepteerd. Hoe meer de vraag naar gecertificeerd hout wordt gestimuleerd, hoe beter dat is voor duurzaam bosbeheer. De opstelling van Verhagen kan hierbij helpen. Op dit moment is wereldwijd 120 miljoen hectare bos FSC-gecertificeerd. PEFC daarentegen is met 220 miljoen hectare in oppervlakte het meest omvangrijke certificeringsysteem voor bosbouw. Meer weten over keurmerken voor papier? Kijk op keurmerkenpapierenkarton.nl.

De nieuwe aanbestedingswet zal nog worden behandeld in de Eerste Kamer.