Select Page

Keep me posted!

10/05/2016

Burgers worden steeds vaker onder druk gezet door overheden en particuliere bedrijven, in het bijzonder dienstverleners zoals nutsbedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen. Zij willen communiceren via elektronische middelen, ongeacht de bereidheid of mogelijkheid om deze communicatie-instrumenten te gebruiken. Niet iedereen is daar blij mee. De discussie over het verdwijnen van de blauwe belastingenveloppeis er een mooi voorbeeld van.

Papier of digitaal? Of alle twee? Het is het recht van elke burger om te kiezen! Dat was de titel van een ontbijt in het Europees Parlement, georganiseerd op dinsdag 3 mei, door de Europese Volkspartij MEP. Sinds de start vraagt de Keep Me Posted-campagne aandacht van de leden van parlementen om beter na te denken over de keuzes voor digitaal.

De Keep Me Posted-campagne werd opgezet om het recht van de burger te bevorderen om te kiezen hoe zij willen worden benaderd. Lees meer op keepmepostedeu.org.