Select Page

JA|JA sticker: 8 november uitspraak

12/09/2017

De gemeente Amsterdam is voornemens is om per 1 januari 2018 over te gaan tot de invoering van de JA|JA sticker. Dit besluit moet nog ter finale besluitvorming aan de Amsterdamse gemeenteraad worden voorgelegd. Diverse partijen, waaronder MailDB en het KVGO, zijn het niet eens met invoering van de JA|JA sticker en hebben om die reden besloten een bodemprocedure te starten tegen de gemeente. Ondanks de grote maatschappelijke en economische gevolgen heeft die besloten haar plannen door te zetten. Zij wil een opt-in systeem invoeren voor commerciele brievenbusreclame. Dat is in strijd met Europees recht.

Op 11 september vond de bodemprocedure plaats. De rechter heeft aangegeven op 8 november 2017 met een uitspraak hierover te komen. Wordt vervolgd. Kijk voor meer informatie op het dossier over dit onderwerp op deze website.