Select Page

Internationale Vezelconferentie

15/11/2011

In het kader van 12½ jaar Vezelgrondstoffenprogramma in de papierindustrie wordt op 14 en 15 februari 2012 een internationale conferentie georganiseerd in Doorwerth. De conferentie is een gemeenschappelijk initiatief van Dutch Biorefinery Cluster, Wageningen UR en KCPK en omvat bestuurlijke, wetenschappelijke en technologische aspecten van huidige en toekomstige vezelgrondstoffen. In het programma is nog ruimte voor enkele bijdragen. Reserveer alvast beide data! Info: m.adriaanse@kcpk.nl