Select Page

InCTformatie 2012

17/04/2012

InCTformatie is een bekend congres waar de laatste ontwikkelingen en trends in de uitgeefbranche diepgaand aan bod komen. Op 25 april a.s. vindt dit voorjaarscongres weer plaats. Een groot aantal sprekers zal ingaan op de laatste ontwikkelingen in het uitgeefvak. Erik Timmermans van het Informatiecentrum Papier en Karton zal het project Duurzaam boek presenteren.  Plaats van handeling is, net als gedurende de voorgaande jaren, theater Spant! in Bussum.Bekijk het programma en de aankondigingsvideo over de Duurzaam boek-voordracht.