Select Page

Ikea omzeilt JA|JA en JA|NEE sticker met catalogus

24/08/2017

De nieuwe Ikea-catalogus (‘Geef je leven de ruimte’) zal ook worden bezorgd bij huishoudens met een JA|JA en JA|NEE sticker op de bus. De bewoners hebben daarmee aangeven niet gediend te zijn van reclamedrukwerk. Hoe werkt dat? Adressen worden geselecteerd door een dochterbedrijf van PostNL. Werknemers van PostNL plakken vervolgens adresstickers op de catalogi. Daarmee is de catalogus aan te merken als geadresseerde reclame. De Tweede Kamer keerde zich twee jaar geleden al tegen deze ‘sluiproute van de quasi-adressering’. Om de Ikea-catalogus echt niet te hoeven ontvangen kan een registratie bij Stichting Postfilter worden gedaan. De Ikea-catlogus wordt verspreid bij 5,7 miljoen huishoudens. Meer weten over de JA|JA en JA|NEE sticker  Bekijk het dossier op deze website.