Select Page

ICT in onderwijs: slechtere resultaten

21/09/2015

iPads, laptops en digiborden zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Kinderen groeien op met digitale apparatuur. Dat ook het onderwijs gebruik maakt van deze middelen is logisch. De voordelen lijken evident. Ieder kind krijgt een individuele leerroute en de  vaardigheden die nodig zijn in dit tijdperk vol technologische veranderingen. ICT op school heeft de toekomst. Miljarden euro’s worden daarom wereldwijd geïnvesteerd in ICT. Maar wat is het effect? En zijn de huidige ICT-toepassingen wel de nieuwe schoenen die het weggooien van de oude (onderwijsmiddelen) rechtvaardigen? Uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat leerlingen niet beter zijn gaan presteren door de inzet van ICT. Volgens de organisatie moeten scholen beter nadenken hoe ze computers effectiever kunnen inzetten voor goed onderwijs.

Interessant is dat uit het onderzoek blijkt dat op scholen in landen waar de kinderen bovengemiddeld veel tijd doorbrengen op computers, de schoolresultaten slechter zijn dan in landen waar minder tijd wordt doorgebracht op computers. De beste schoolresultaten worden behaald in Oost-Aziatische landen zoals Zuid-Korea, Hongkong en Japan. Landen waar juist erg voorzichtig wordt omgegaan met technologie in de klas. Hier domineren de oude vertrouwde papieren lesmiddelen. Op Papierenkarton.nl staan vele onderzoeken waaruit blijkt dat ICT weliswaar geweldige toepassingsmogelijkheden biedt, maar dat voor kennis (het leggen van verbanden en het maken van analyses) meer nodig is dan een computer. ICT is een middel en geen doel op zich. Dat raakt meteen de essentiële vragen: waarom onderwijs in een land als Nederland, dat het moet hebben van zijn kennis? En wat willen we bereiken met onderwijs? Kinderen leren bijvoorbeeld niet alleen schrijven om een taal te leren, maar ook om de fijne motoriek te verbeteren.

‘Als we willen dat leerlingen slimmer worden dan een smartphone, moeten we beter nadenken over de methodes waarop we ze les geven’, aldus de Oeso. Technologie kan goed onderwijs versterken, maar geweldige technologie kan nooit slecht onderwijs vervangen. Er schort nog het nodige aan de digitale onderwijsmethodiek en de vaardigheden van leraren die goed digitaal onderwijs zouden moeten geven. Volgens OESO weten we niet of onvoldoende hoe computers het beste kunnen worden ingezet. Zonder die kennis zijn we aan het experimenteren met levend materiaal. Voorlopig is de rol van print in het onderwijs nog niet uitgespeeld.