Select Page

Hoge effectiviteit versterkt duurzaamheid

30/01/2012

Op 25 augustus 2011 publiceerde staatssecretaris Atsma de notitie Meerwaarde uit afval. In de notitie komt papieren reclamedrukwerk (en de verpakking daarvan) weinig positief aan de orde. De bewindsman roept op tot minder reclamedrukwerk. Folders kunnen beter worden aangevraagd via internet. Papiergebruik moet worden verminderd. Dat is opmerkelijk. Iedere productie heeft milieueffecten. Dat geldt voor papier, maar ook voor elektronisch communiceren. ICT heeft een reële impact op broeikasgassen en biodiversiteit. Het stroomverbruik van e-mails en de belasting van de netwerken door spam zijn enorm. Papier is een natuurproduct, gemaakt van de hernieuwbare grondstof hout. Mede door de papierindustrie is het bosoppervlak in Europa in de afgelopen 50 jaar met 30 procent toegenomen. Die industrie is koploper in de biobased economy. Hout levert een positieve bijdrage aan de reductie van het CO2-probleem. Nederland is wereldkampioen hergebruik van papier en karton. Dergelijke gegevens worden niet of nauwelijks genoemd door Atsma en een deugdelijke vergelijking van de impact van digitale ten opzichte van papieren media op de leefomgeving vindt ook niet plaats. Dat zou niet verkeerd zijn omdat papier mede door zijn effectiviteit als reclamedrager nog groener uit de bus kan komen. Lees de column van het Informatiecentrum in vakblad Compress…..