Select Page

Hergebruik verpakkingen overtreft doelstellingen

14/10/2011

Het hergebruik van verpakkingsmaterialen is in 2010 bijzonder succesvol geweest. Sterke groei zat in het hergebruik van kunststof verpakkingen. In 2010 is 48% van de op de markt gebrachte kunststof verpakkingen ingezameld en hergebruikt. In 2009 was dat percentage 38%. Deze stijging komt doordat consumenten en bedrijven steeds vaker kunststof verpakkingen gescheiden aanbieden en door de inspanningen van gemeenten en de recyclingindustrie. Een mooi resultaat. Uiteraard staat dit percentage nog in schril contrast tot de 90% hergebruik van kartonnen verpakkingen. Daar waar de Europese ambitie ligt op 60% wordt in Nederland 90% van de op de markt gebrachte kartonnen verpakkingen ingezameld en hergebruikt. Allen glas kent met 91% een hoger recyclingcijfer. De cijfers en resultaten staan in het rapport ‘Monitoring verpakkingen, resultaten 2010’, dat door uitvoeringsorganisatie Nedvang is opgesteld.

Staatssecretaris Atsma is zeer te spreken over de resultaten: ‘Met deze recyclingcijfers blijft ons land voorop lopen in de wereld. We recyclen twee keer zoveel als het gemiddelde EU-land. We doen het dus goed, maar het is mijn ambitie om in 2015 83% van ons afval te recyclen. Dit is nu nog 80%. De toenemende inspanningen van de Nederlandse burger, gemeenten, bedrijven en overheid om afval te hergebruiken moeten het mogelijk maken dit streven te realiseren. Alleen met een gezamenlijke aanpak kunnen we onze aarde sparen.’  Papier en karton bieden naast de prachtige recyclingcijfers ook nog eens een materiaal dat is gemaakt van een hernieuwbare grondstof.