Select Page

Haarlem stimuleert hergebruik afval met de Tafel van X

21/01/2015

Afval scheiden kan tot mooie dingen leiden. Welke mooie dingen, dat zie je bij de TafelvanX. Elke kilo afval die gescheiden wordt ingezameld is waardevol en kan worden hergebruikt, gerecycled of nuttig worden toegepast. Met een simpele (X) rekensom zie je welk product uiteindelijk weer van gescheiden afval kan worden gemaakt. Met de TafelvanX wil de gemeente Haarlem het scheiden van huisvuil stimuleren. In Haarlem wordt op dit moment 37% van het huisvuil gescheiden. Dit percentage kan hoger! Haarlem wil naar 45% in 2016. De TafelvanX is een interactief platform. Met inspirerende tips wordt het scheiden en hergebruik van afval gepropageerd. Bijvoorbeeld: een spiegelframe van gebruikte tijdschriften.