Select Page

Groot deel Nederlanders heeft moeite met moderne media

24/09/2018

In opdracht van Mediawijzer.net deed onderzoeksbureau Kantar Public onderzoek naar de mediawijsheid van Nederlanders. Het onderzoek laat zien dat circavijf miljoen mensen moeite hebben om zich te redden met de moderne mediamiddelen. Naast onkunde heerst er ook een zekere mate van angst en zelfs afkeer van de ontwikkeling dat steeds meer zaken online geregeld worden. Uit het onderzoek komen vier groepen mediagebruikers naar voren:

  • Koplopers (30%), zeer actief online, voelen zich daar zeker, een hoog kennisniveau, zien en benutten kansen.
  • Actieven (22%), net als de Koploper actieve gebruikers, leergierig, bewust van de risico’s, maar minder dan de Koplopers in staat om kansen te benutten.
  • Afwachtenden (21%), noodzakelijke gebruikers, trendvolgend, redelijk onzeker en beperkte interesse in digitale ontwikkelingen.
  • Kwetsbaren (27%), laag kennisniveau, wantrouwend, hulpbehoevend en onkundig.

Conclusie: een fors deel van de bevolking heeft moeite met digitale zelfredzaamheid. 42% van de populatie dient te worden aangemerkt als niet-mediawijs. Dit mogen overheid en bedrijfsleven in hun oren knopen wanneer zij besluiten om printcommunicatie te vervangen door digitale middelen. Voorbeelden daarvan zijn de Belastingdienst en diverse banken die digitalisering (met vaak onjuiste milieu-argumenten) willen doorvoeren. De Consumentenbond en Ombudsman verzetten zich al eerder tegen Digidwang. Papierenkarton.nl is van mening dat burger en klant een vrije keuze behoren te hebben in communicatiemiddelen, zeker wanneer het gaat om belangrijke (overheids)informatie.