Select Page

Grondstoffenpoort: circulaire economie start bij ontwerp

15/06/2015

Op 10 juni 2015 vond de eerste Grondstoffenpoort-bijeenkomst plaats in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Grondstoffenpoort is een nieuw netwerkinitiatief. Centraal staan grondstoffen en een circulaire economie. Doel: een goede, efficiënte en duurzame omgang met grondstoffen veiligstellen. Afvalverwerkers, recyclers, producenten, politici en bestuurders zijn betrokken. Parlementariërs van de vier grootste Kamerfracties waren aanwezig bij het event.

De opening werd verricht door Marieke van der Werf, oud-milieuwoordvoerder van het CDA. Korte presentaties over de voorwaarden voor een circulaire economie volgden. Duidelijk werd dat een circulaire economie alleen dan dichterbij komt, wanneer in de ontwerpfase van een product al rekening wordt gehouden met de recyclingmogelijkheden daarvan in het eindstadium. Door goede ketensamenwerking kunnen de voor een circulaire economie noodzakelijke stappen worden gezet. Deze uitkomsten sluiten nauw aan bij de conclusies en resultaten van het project Duurzaam boek. Door ketensamenwerking werd in dat project niet alleen een CO2-reductie van 50% gerealiseerd, ook werden nieuwe boeken gemaakt zonder fossiele grondstoffen en werden materialen weggelaten, die het recyclingproces kunnen verstoren. Dit door vanaf het ontwerp af kennis te delen en samen te werken.

Papier en karton zijn met hun hernieuwbare bron en hoge recyclingcijfers de communicatie- en verpakkingsmiddelen voor een circulaire econmie.