Select Page

Greenwashing in Westland?

08/09/2015

Het zal je maar gebeuren. Je stuurt een postpakket naar de gemeente en krijgt dit terug gestuurd. Reden: de gemeente wil geen fysieke post meer aannemen want zij verduurzaamt en gaat over op ‘digitaal’. Het gebeurde een klant van de gemeente Westland, een vergrijzende gemeente met inwoners voor wie post de gewoonste zaak van de wereld is.

Inmiddels wordt er heel wat afgetwitterd over het nieuwe beleid van de gemeente. De verbazing is groot. Duurzaamheid is een mooie gedachte, maar af en toe schieten initiatieven door. Dat geldt zeer zeker voor de top down actie van de gemeente Westland. Niet alleen omdat Westland fysieke post boycot, maar ook omdat zij de burger en ondernemer wil aanzetten tot het gebruik van digitale informatie.

De wet regelt de Nederlandse postbezorging. PostNL is verplicht om brieven en andere poststukken te bezorgen in Nederland en naar het buitenland. Daaruit valt een recht op postverzending af te leiden. Ontneemt de gemeente de burger en ondernemer bepaalde rechten met haar beleid? Daarnaast wordt de link tussen duurzaamheid en digitalisering nergens onderbouwd. Niet op de retourpakketten, niet op de website van de gemeente. De burger tast in het duister als hij zijn pakket krijgt terug gestuurd.

Verduurzaming moet, maar wel onderbouwd

Uiteraard is het goed dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt op milieugebied. Echter, bewustwording is niet de uitsluiting van een enkel product, maar het stimuleren van een bewuste omgang met producten in het algemeen. Wijs de burger op het belang van een zorgvuldige inzameling en laat hem bijvoorbeeld zien dat hij bewust kan meewerken aan een succesvol recyclingproces. Verwijzing op milieugronden naar digitale middelen komt zonder enige onderbouwing wat ongelukkig over. Digitale informatie levert een vergelijkbare CO2-uitstoot op als fysieke post. Alleen kent elektriciteit (voornamelijk kolen en olie) in tegenstelling tot papier geen hernieuwbare bron. Om nog maar te zwijgen van de apparaten waar de digitale informatie op wordt bekeken. Paperless betekent doorgaans meer digitaal. En de gevolgen daarvan worden niet gezien, in ieder geval onderschat. Of gaat de gemeente Westland ook onnodig emailverkeer terug sturen?

Papier = meer bos

Papier is een hernieuwbaar en recyclebaar natuurproduct. De primaire bron van papier is hout. Deze grondstof neemt CO2 op en draagt bij aan de neutralisering van het broeikaseffect. Wordt gekozen voor duurzaam geproduceerd papier uit verantwoord beheerd bos, dan is print een ecologisch duurzaam communicatiemiddel. Het Europese bosoppervlak is de afgelopen 60 jaar met maar liefst 30 procent is gegroeid. Dat komt mede door de papierindustrie en haar productiebossen. Wordt gekozen voor papier met een FSC en/of PEFC logo dan kan worden vertrouwd op een duurzame bosbouw waarbij voor geoogste bomen nieuwe bomen worden geplant. Gebruik van duurzaam papier zorgt voor behoud en groei van bos. Daar komt bij: na gebruik is papier een waardevolle grondstof. Papier en karton kennen een recycling van 85 procent. Ruim 82 procent van het in Nederland gemaakt papier en karton bestaat uit oudpapier. Ook de door de gemeente geweigerde papieren pakketten zijn voedsel voor nieuw papier en karton.

Greenwashing

Navraag bij de gemeente levert wat duidelijkheid op. Het beleid heeft alleen betrekking op reclamedrukwerk en gratis abonnementen. De gemeente Westland zal de tekst op de retoursticker dan ook  wijzigen. Maar ook dan blijft allereerst de niet onderbouwde milieuclaim die schade oplevert een gegeven. Daarnaast is er een goed werkend systeem van zelfregulering. De gemeente kan al jaren stickers bestellen om ongeadresseerd drukwerk te weren. Is er geen behoefte aan de folders, dan laat zij dat weten. Ook zonder niet gefundeerde milieuclaims Nudge. De gemeente wordt uitgenodigd om aan te tonen wat de milieuwinst is van haar beleid. Dat betekent inzicht in de klimaatimpact van zowel de fysieke als digitale informatiestroom. Van een gemeente mag dergelijke transparantie worden verwacht. Wellicht dat Westland zich voortaan wat beter kan voorbereiden op haar beleid, rekening kan houden met de gevolgen van beweringen en daarmee schade kan voorkomen. Dit beleid neigt naar greenwashing. De gemeente Westland zou beter het gebruik van duurzaam hout en papier en de recycling ervan kunnen promoten.