Select Page

Greenwashing bij e-facturatie.

05/02/2013

KPN verduurzaamt en wil als Climate Savers-partner van het Wereld Natuurfonds (WNF) bijdragen aan het terugdringen van de klimaatverandering en het tegengaan van de ontbossing. Prima ambities. KPN gaat groene stroom gebruiken en laat medewerkers vaker thuiswerken. Daarnaast worden diverse diensten voortaan gedigitaliseerd, waaronder het verzenden van facturen. Papier besparen = bos sparen meldt de aankondiging van de groene veranderingen bij het telecombedrijf. Als de klant geen papier meer ontvangt maakt KPN namens hem 1 euro over op de rekening van het WNF-Atlantic Forest programma. Dat beoogt ontbossing van een waardevol tropisch regenwoud in Zuid-Amerika tegen te gaan. Wordt hier een link gelegd tussen papiergebruik en genoemd regenwoud? Dat zou raar zijn. Tropisch hout is namelijk niet geschikt voor de productie van papier. Op de website van WNF wordt papierproductie ook niet als het probleem vermeld. Het woud wordt onder meer bedreigd door urbanisatie.

De koptekst Papier besparen = bos sparen is  niet op feiten gebaseerd. KPN heeft het sparen van het bos zelf in de hand. Ook zonder de WNF-euro en met papieren facturen. KPN kan kiezen  voor PEFC of FSC papier. Dat betekent meer bos: voor iedere geoogste boom worden meer bomen terug geplant. De feiten liegen er niet om: mede door de papierindustrie is het Europese bosoppervlak met 30 % gegroeid in de afgelopen 50 jaar*. Daarnaast kan KPN in zijn papierkeuze een duurzame keuze maken voor gerecycled papier. Dat  betekent minder gebruik van bos. Nederland is koploper in de recycling van papier: 86% van het gebruikte papier wordt ingezameld en hergebruikt**.  80% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Gebruikt papier is voedsel voor nieuw papier. Nederlands papier betekent ook nog eens minder transport. Bos sparen (en doen groeien) is prima mogelijk met papier. Hoeveel groene energie KPN gaat gebruiken wordt niet vermeld en waarom de e-factuur duurzamer zou zijn ook niet. De ICT-sector haalt dit jaar de luchtvaart in op het gebied van CO2-uitstoot. Om dat te neutraliseren is meer bos nodig. De wat suggestieve onderbouwing van de beweringen door KPN lijkt dan ook een vorm van greenwashing om een besparing te presenteren, die slechts ten koste gaat van de kwaliteit van de eigen dienstverlening.

*World Forest Resources 1953 en UN FAO Global Forest Resources Assessment 2010
** Bron: Monitor Papier Recycling Nederland (https://www.prn.nl/)