Select Page

Grafische bedrijven verminderen uitstoot

25/05/2011

Elf grafische bedrijven uit Midden Nederland slaan de handen ineen als het om duurzaamheid en verantwoord maatschappelijk ondernemen gaat. Zij ondertekenden op 5 april een intentieverklaring om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. De deelnemers zijn al actief bezig met duurzaamheid, maar verwachten van elkaar nog veel te kunnen leren. Uit het persbericht: ‘ De duurzaamheidskring Midden Nederland komt onder leiding van Stichting Stimular en het KVGO meerdere malen per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten wisselen de deelnemers ervaringen uit en kijken bij elkaar in het bedrijf. De deelnemers vullen jaarlijks de Milieubarometer in, waarbij zij de milieucijfers onderling vergelijken. Op basis van de nulmeting is de ambitie gesteld om de milieubelasting per kilo drukwerk van de duurzaamheidskring binnen 3 jaar met 15 procent te verminderen. Bron: Grafisch Groen editie 11 – uitgeverij Compress