Select Page

Grafische bedrijfstak assertief over papier

11/04/2013

Printing Industries of America, de werkgeversorganisatie in de Verenigde Staten, zet vol in op een promotiecampagne van papier. Voorzitter Michael Makin viel daarbij de ‘Go paperless in 2013’-campagne van Google aan. In een brief aan Google schreef Michael Makin begin dit jaar dat het in het belang van Google is om te zeggen dat ‘digitaal’ beter is voor het milieu, maar dat dit niet alleen onnauwkeurig, maar ook onverantwoord is. Ook in Nederland wordt de promotie van papier en print breed opgepakt. Zo zullen bedrijven die zich schuldig maken aan greenwashing praktijken binnenkort worden aangeschreven door het KVGO en Papierenkarton.nl. En natuurlijk is er Print Power, een internationaal initiatief dat professionals die werkzaam zijn in de marketing, reclame, direct marketing en media, wil overtuigen van de effectiviteit en duurzaamheid van gedrukte media. Deze week verscheen de eerste editie van Print Power magazine dat in een oplage van 110.000 exemplaren werd verzonden aan het MKB. Lees meer….