Select Page

Gescheiden afvalinzameling EU: Amsterdam blijft achter

13/04/2016

Terwijl de Amsterdamse gemeenteraad reclamefolders wil gaan verbieden om vermeende verspilling te voorkomen, blijkt de hoofdstad zelf een grote verspiller van grondstoffen te zijn. Amsterdam loopt ver achter bij andere Europese hoofdsteden als het gaat om gescheiden inzameling van afval. Dit blijkt uit onderzoek dat in vakblad Afval! werd gepubliceerd.

Europees beleid

De Europese Unie heeft lidstaten verplicht om glas, papier, metaal en plastic gescheiden in te zamelen. Dat gebeurt, maar kan veel beter. Gemiddeld wordt inEuropese hoofdsteden 80 kilo per jaar/per inwoner aan oudpapier en karton, plastic, glas en bio-afval gescheiden ingezameld. Dat komt neer op een afvalscheidingspercentage van zo’n19 procent. Wanneer fracties als grof huishoudelijk afval en AEEA worden meegenomen, stijgt de hoeveelheid van 80 naar 108 kilo. Het gaat om gemiddelden. In Luxemburg wordt het meeste gescheiden afval ingezameld (189 kilo per jaar/ per inwoner) en in Zagreb het minste (5 kilo). De totale hoeveelheid afval van de inwoners van Luxemburg bedraagt echter 666 kilo tegenover 449 kilo in Zagreb. De gemiddelde hoeveelheid afval van een Europese burger bedraagt 445 kilo.

Ljubljana koploper

Wordt gekeken naar de gescheiden inzameling als percentage van de totale productie van huishoudelijke afvalstoffen dan scoort Ljubljana met 55,4 procent het hoogste, gevolgd door Tallinn (47,2 procent), Helsinki (38,6 procent) en Dublin (36,7 procent). Verder komt geen enkele hoofdstad boven de 30 procent. Uit onderzoek, uitgevoerd door Bipro en het Copenhagen Resources Institute in opdracht van de Europese Commissie, blijkt dat de gescheiden inzameling in de hoofdsteden vaak ver beneden de nationale recyclingpercentages ligt.

Amsterdam blijft ver achter

Opvallend: Amsterdam presteert met een gescheiden inzameling van 14 procent ver onder het gemiddelde van de Europese hoofdsteden. Ook op het vlak van papier- en kartoninzameling doet onze hoofdstad het slecht. Landelijk ligt de recycling van papier en karton op 85%. In Amsterdam wordt een magere 38% gehaald. Natuurlijk heeft Amsterdam te maken met hoogbouw waar de inzameling lager ligt. Dat geldt echter ook voor stad als Utrecht. Die laat veel betere cijfers zien.

Het onderzoek van Bipro en het Copenhagen Resources Institute wil de naleving van de inzamelplicht in Europa promoten. Daarnaast is het doel om best practices in Europa te verspreiden en de dialoog over het onderwerp te verdiepen. Dat is precies wat de papier- en kartonketen Amsterdam aanbiedt: samenwerken om een (meer) circulaire economie vorm te geven. Goede voorbeelden van andere gemeenten kunnen de hoofdstad helpen bij de verduurzaming. Het bestaande systeem van NEE|NEE en NEE|JA stickers biedt daar, wat de folders betreft, alle ruimte toe en zorgt al voor het voorkomen van veel verspilling; 45% van de Amsterdammers heeft een sticker op de deur en geeft daarmee aan geen reclamefolder te willen ontvangen.