Select Page

Gemeenten zonder papier

25/07/2011

Het merendeel van de bestuurders, raadsleden en ambtenaren wil dat de gemeente overstapt op papierloos werken. Dat blijkt uit een peiling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder haar leden. Inkomende post, college- en raadsstukken maar ook vergunningaanvragen voor de Wabo zijn in veel gemeenten alleen nog digitaal te raadplegen. Verder worden facturen, bezwaarschriften, verslagen van overleggen, het personeelsblad en omvangrijke publicaties steeds minder vaak op papier verspreid. De overstap naar papierloos werken komt vooral doordat er nieuwe digitale mogelijkheden zijn (69%), maar  milieu- en kostenoverwegingen (respectievelijk 62 en 66%) spelen eveneens een rol. Gemeenten ondersteunen papierloos werken vooral met tablets voor gemeenteraadsleden (34%), bestuurders (35%) en ambtenaren (17%).

Digitaal werken kan voor bepaalde informatiestromen veel voordelen bieden. Milieuoverwegingen worden vrijwel uitsluitend op papieren dragers toegepast. En dat terwijl ook digitaal milieugevolgen heeft. Met iedere mail gaan vele tientallen spam-mails mee die het netwerk en milieu belasten, één Google-search levert net zoveel CO2 uitstoot op als de productie van een A4-vel papier en daar waar papieren dragers voor 90% worden gerecycled is dat bij elektonische dragers rond de 15%. Dan is nog geen woord gerept over MVO in brede zin. Denk aande werkomstandigheden van de productie van (halffabricaten van) digitale dragers in landen als China en India. Waar het om gaat is een bewuste omgang met dragers, zowel papier als digitaal.

Uit de peiling van de VNG blijkt dat een krappe meerderheid (51%) van de ondervraagden de digitalisering “prima” bevalt. 44% vindt het matig en 5% zegt dat papierloos werken slecht bevalt. Van de respondenten zijn burgemeesters en gemeentescretarissen het meest tevreden.