Select Page

Gemeente Amsterdam gedagvaard in hoger beroep tegen JAlJA-sticker

26/01/2018

Het hoger beroep tegen de invoering van de JAlJA-sticker in Amsterdam is gestart. MailDB, Netwerk VSP (Spotta) en het KVGO hebben de gemeente Amsterdam gedagvaard. De brancheorganisaties zijn van mening dat de sticker onzorgvuldig is ingevoerd en dat de belangen van winkeliers en de branche worden geschaad. Tevens is de claim van de gemeente, dat met de sticker 6000 bomen worden bespaard per jaar, gebaseerd op onjuiste aannames. Per saldo groeit het Europese bos door duurzaam bosbeheer. De papierindustrie draagt daar aan bij met haar eigen bossen. Daarbij kiezen drukkers en uitgevers voor gecertificeerd hout: dat is een garantie voor bos. Papier maken in Europa kost dus geen bos, integendeel! Bovendien is het gros van het voor folders gebruikte papier recycled paper. Welke boom is daarvoor gebruikt? De gemeente maakt zich schuldig aan greenwashing nu de claim van de bomenbesparing niet hard is te maken. Verspilling tegengaan is prima, maar graag met de juiste argumenten. Papierenkarton.nl steunt het hoger beroep.