Select Page

Friesland Campina kiest duurzame verpakking

27/05/2014

Voor de verpakking van haar producten gaat FrieslandCampina voortaan zo veel mogelijk papier en karton gebruiken, dat is gemaakt van hout dat aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. FrieslandCampina wil daarmee wereldwijd duurzaam bosbeheer bevorderen. FrieslandCampina en PEFC Nederland hebben hiervoor de beleidsverklaring Duurzaam bosbeheer getekend. Met deze stap is een duurzame eigenschap van papier en karton, de hernieuwbaarheid van de grondstof, verzekerd.  

Recycling

Kartonnen drankverpakkingen hebben nog een duurzame eigenschap: zij zijn na gebruik goed te recyclen. De papiervezel die wordt gebruikt voor de productie van drankenkartons is lang en van een uitstekende kwaliteit. Voorwaarde voor recycling is wel dat de verpakkingen apart worden ingezameld. De verpakkingen kunnen door de lagen plastic en aluminium niet gezamenlijk met het oudpapier worden ingezameld. De wijze van inzameling verschilt per gemeente. Een aparte inzameling van drankenkartons zou vanuit milieuoverwegingen zeer interessant zijn. Wellicht een volgende stap in de verdere verduurzaming van drankenverpakkingen.