Select Page

Folderverbod is symboolpolitiek Partij voor de Dieren

22/09/2015

De Amsterdamse afdeling van de Partij voor de dieren (PvdD) heeft een concept Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgesteld voor de introductie van een JA|JA sticker ter vervanging van de  NEE|NEE sticker. Dit om brievenbusreclame te voorkomen. Volgens de PvdD zijn folders en huis-aan-huis bladen verspilling van grondstoffen, zorgen zij voor (zwerf)afval en hebben zij een negatieve klimaatimpact. Met de introductie van een Ja|Ja sticker wil de PvdD het gebruik van digitale hulpmiddelen om reclamefolders te lezen stimuleren. Dat zou wel goed zijn voor het milieu. Pure symboolpolitiek. Allereerst klopt het niet wat de PvdD beweert, ten tweede zijn er zaken waar zij wel het verschil mee zou kunnen maken op het gebied van milieu. Ten derde is haar voorstel gevaarlijk voor de persvrijheid. Het beoogde opt-in systeem voor fysieke post gaat verder dan de reclamefolder alleen. Lees het artikel over deze kwestie op Duurzaamgeproduceerd.nl.