Select Page

FEPE congres Berlijn: Keep me posted!

17/09/2016

Burgers worden steeds vaker onder druk gezet door overheden en particuliere bedrijven, in het bijzonder door dienstverleners zoals nutsbedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen. Genoemde instanties willen met de burger communiceren via elektronische middelen, ongeacht de bereidheid of mogelijkheid om deze communicatie-instrumenten te gebruiken. Niet iedereen is daar blij mee. De discussie over het verdwijnen van de blauwe belastingenveloppe in Nederland is er een mooi voorbeeld van.

Papier of digitaal? Of alle twee? Het is het recht van elke burger om te kiezen. De Keep Me Posted-campagne is opgezet om het recht van de burgers te bevorderen om zelf te kunnen kiezen hoe zij willen communiceren en worden benaderd. Lees meerop keepmepostedeu.org. Sinds de start vraagt de Europese Keep Me Posted-campagne aandacht van de leden van parlementen om beter na te denken over de keuzes voor digitaal. Diverse landen in Europa voeren de Keep me posted campagne. In een aantal landen begint de campagne vruchten af te werpen. In Nederland worden delen van de campagne gebruikt, onder meer bij de eerder genoemde kwestie van de belastingenveloppe. Ook in ons land hebben nog steeds veel mensen geen toegang tot internet of hebben zij angst om (vertrouwelijke) informatie digitaal te delen.

Dit weekeinde vindt in Berlijn het congres plaats van de vereniging van de Europese enveloppenindustrie (FEPE). De Keep me posted campagne komt uitgebreid aan de orde. Overheden zijn wederom opgeroepen om het recht van de burger om de door hem gewenste informatievorm zelf te kunnen kiezen