Select Page

European Paper Recycling Award 2011

16/06/2011

De European Recovered Paper Council is de initiatiefnemer van de Europan paper recycling award 2011. Met deze prijs worden autoriteiten, organisaties en bedrijven erkend voor hun inspanningen op het vlak van recycling.  Dat kan zijn door middel van projecten, onderzoek, informatievoorziening en onderwijs. Inschrijvingen kunnen worden gedaan tot 29 juli 2011. Kijk hier voor meer informatie