Select Page

Energieanalfabetisme in Nederland hoog

22/12/2011

Klimaatverandering, kooldioxide (CO2), fossiele brandstoffen en de Nederlandse energievoorziening: veel Nederlanders weten daar weinig van. Dat is een probleem. Om de burger meer te betrekken bij een debat over toekomstige energieopties is het van belang dat mensen goed geïnformeerd zijn. Informatie moet aansluiten op de bestaande kennis van mensen en antwoord geven op vragen die mensen belangrijk vinden. Resultaten van onderzoek door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in het kader van onderzoeksprogramma CATO2 laten zien dat er nog een inhaalslag te maken is op dit gebied. Om hier een bijdrage aan te leveren heeft het CATO2-programma een nieuwe website, http://www.co2-cato.nl/, gelanceerd. De website geeft informatie over CO2 en klimaatverandering.