Select Page

E-mails hebben forse footprint.

30/09/2015

Voor niets gaat de zon op. Ook mailen heeft een forse footprint. Dit begint eindelijk ook de media te dagen. Gisteren schreef Paul Luttikhuis in NRC een interessant artikel over de footprint van ons emailgedrag. Papierenkarton.nl wijst hier al jaren op en tracht bedrijven en politici te overtuigen van dit gegeven wanneer zij papier en karton wegzetten als milieuvervuilend. Luttikhuis haalt onderzoeken aan die zijn te vinden op de website van Papierenkarton.nl. Digitaal wordt vaak gebracht als duurzaam alternatief voor papier. Dat blijkt wat genuanceerder te liggen. De vergelijkingen die worden gemaakt tussen papier en digitaal berusten doorgaans op vooroordelen, in ieder geval zelden op feiten. Recent is dat gebleken bij een voorstel van de Partij voor de Dieren om folders te verbieden in Amsterdam op basis van milieugronden. Folders zijn verspilling volgens de dierenpartij en het is duurzaam om deze via internet te lezen. De partij gaat voorbij aan vragen als effect van de folder, de wensen van het gros van de Nederlanders, het economisch belang van de folder en de succesvolle aanpak van verspilling door de keten. Ook wordt niet niet gekeken naar de duurzame eigenschappen van papier. En in de vergelijking met papier wordt al helemaal niet meegerekend dat de digitale middelen worden gemaakt met grondstoffen die opraken en nauwelijks worden gerecycled. Terwijl in Nederland nauwelijks niet-gecertificeerd papier te krijgen is en 85% van het papier en karton wordt gerecycled. Er is nog veel gebrek aan kennis. Hopelijk helpen bijdragen artikelen als die van Luttikhuis om dat in te perken.