Select Page

Duurzaam Tijdschrift in vakblad INCT

09/01/2015

Het is mogelijk om een tijdschrift te produceren met een aanzienlijk lagere klimaatimpact. Het tijdschrift Duurzaam Geproduceerd werd door uitgever Industrielinqs, de VNP en Papierenakrton.nl aan een nulmeting onderworpen en vervolgens duurzamer uitgebracht. Dit alles in het kader van het project Duurzaam Tijdschrift. In het laatste nummer van vakblad INCT werd uitgebreid stil gestaan bij de mooie resultaten van dit project. Ga naar het artikel.