Select Page

Duurzaam Tijdschrift: 25% CO2-reductie

18/11/2014

Efficiency en duurzaamheid gaan hand in hand. Met het project Duurzaam Tijdschrift willen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse papier- en kartonindustrie (VNP) en Papierenkarton.nl dat in de praktijk brengen. En dat is gelukt. Het magazine Duurzaam geproduceerd is met maarliefst 25% verduurzaamd. Vandaag wordt het project gepresenteerd tijdens het congres van Duurzaam Geproduceerd.

Duurzaam Tijdschrift heeft met een nulmeting de milieubelasting van de productie van het tijdschrift Duurzaam Geproduceerd inzichtelijk gemaakt. Ook is het productieproces ervan in kaart gebracht. De functie van een papieren tijdschrift, de materiaalkeuze, het materiaalgebruik, de productie(techniek), de distributie, de milieubelasting tijdens de gebruiksfase en de mogelijkheden na de levensduur zijn eveneens geanalyseerd en onderzocht. Op basis hiervan is gekeken naar gemaakte keuzes en mogelijk duurzamere alternatieven. Uitgever Industrielinqs heeft aan de hand van de bevindingen een aantal groene besluiten genomen die resulteren in een aanzienlijk duurzamere uitgave van het tijdschrift Duurzaam geproduceerd. Lees meer….