Select Page

Duurzaam LEGO

11/07/2011

Het mondiaal opererende speelgoedbedrijf LEGO wil de ontbossing van de aarde tegen gaan. Het heeft een plan bekend gemaakt om de impact van het door het bedrijf gebruikte papieren en kartonnen verpakkingen op de bossen te beperken. Allereerst gaat LEGO stappen zetten die moeten leiden tot een vermindering van de totale hoeveelheid verpakkingen. Daarnaast wil LEGO een maximaal gebruik van gerecycled materiaal gaan invoeren. In de toekomst moeten alle vezels van het te gebruiken papier en karton afkomstig zijn uit bronnen die door FSC zijn gecertificeerd. LEGO heeft ook bevestigd dat het bedrijf niet meer zal afnemen bij leveranciers die betrokken zijn bij ontbossing. Voor papier en karton uit Europa is dit nauwelijks een issue. Het Europese bosoppervlak is in de afgelopen 50 jaar met maarliefst 30% gegroeid.