Select Page

Duurzaam boek uniek project

06/03/2012

Duurzaam boek is een uniek én verantwoord onderzoek van het Informatiecentrum Papier en Karton. Dat schrijft Pieter Kers in zijn blog op de Monsterkamer. Duurzaam boek brengt de hele productieketen (papierfabrieken en –handel, grafische productie, uitgevers, ontwerpers, distributie en recyclage) bijeen. Inspiratie, bewustwording, transparantie, samenwerking en verduurzaming staan centraal in dit op de keten gerichte initiatief. De resultaten worden na afloop aan de uitgeverijbranche en andere belanghebbenden (zoals ontwerpers in het algemeen) gerapporteerd. Het project valt uiteen in twee hoofdfases, namelijk onderzoek en realisatie. Op dit moment nadert de nulmeting van Duurzaam boek haar voltooiing. Vervolgens zullen tips en richtlijnen volgen op basis waarvan daadwerkelijk nog duurzamere boeken zullen worden gemaakt. Lees meer over Duurzaam boek.