Select Page

Duurzaam Boek op Innovatie estafette

12/11/2013

Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Op de innovatie-estafette in de Rai op 12 november stond een keur aan bedrijven en initiatieven dat dit aantoont. Ook Duurzaam Boek ontbrak niet! Efficiency en duurzaamheid gaan hand in hand in project. Duurzaam Boek wil efficiency en verduurzaming realiseren. De uitkomsten en aanbevelingen van het project moeten leiden tot bewustwording in de keten. Duurzaam Boek heeft met een nulmeting de milieubelasting van de productie van een viertal boeken inzichtelijk gemaakt. Het productieproces is in kaart gebracht.

Met praktische aanbevelingen om tot (verdere) verduurzaming van boeken te komen, hebben de deelnemers aan het project vervolgens vier nieuwe, met de onderzochte titels vergelijkbare boeken gemaakt. Bij de nieuwe boeken is veel milieuwinst geboekt. Bij één van de onderzochte titels is meer dan 50% CO2-reductie gerealiseerd! Ook is fors bespaard op gewicht, snijverlies en transport. Daarnaast is het gebruik van materialen van fossiele oorsprong beperkt. Met recht een duurzame informatie.