Select Page

Duurzaam boek in Print Buyer

02/04/2012

In de laatste editie van Print Buyer wordt stil gestaan bij het project Duurzaam boek waarin industrie en boekenvak elkaar vinden. Doelstelling van dit project is efficiency en verduurzaming met kostenreductie tot gevolg. Lees het artikel.