Select Page

Duurzaam Boek in het nieuws

19/11/2013

Papierenkarton.nl nam in 2011 het initiatief tot het project Duurzaam Boek. Doelstelling: via ketensamenwerking een boek produceren met een lagere milieu-impact. Vier eerder verschenen boeken werden onderworpen aan een nulmeting. Met de betrokken ketenpartijen werden verduurzamingsmogelijkheden besproken. Vervolgens werden vier nieuwe, vergelijkbare boeken gemaakt. Het resultaat mag er zijn. Met een aantal duurzame beslissingen is het mogelijk een kwalitatief hoogwaardig boek uit te geven met een CO2-reductie van maar liefst 51 procent! Lees een artikel in Blokboek.