Select Page

Duurzaam boek in het nieuws

05/04/2012

Duurzaam boek projectpartner WPG timmert aan de weg als het om verduurzaming gaat. Een bedrijfsenquête laat zien dat 84% van de medewerkers wil dat het bedrijf duurzamer wordt. Daartoe zijn inmiddels vele stappen gezet. Een daarvan is het maken van duurzamere boeken. In een interview in het magazine WPG Indruk wordt de rol van WPG in het Duurzaam boek project toegelicht. Lees het artikel.